نــــــــــــــــــــوروز

No Comments

نـــــــــــــــــــوروز

روز پرواز احســــــــاس به خــــــــــــــانه ی دل

روز زیـبــــــــــایی چــــــــــهره ی شـــــــــمایل

روز میـــــــــــلاد شــــــــــکوفه ی بـــــــــــهاره

روز شـــــــیدایی مـــــــــــاه و یک ســــــــــتاره

روز لبخند ســـــــــــــحر به یـــــــــــــاس و لاله

روز عــــــــــــاشق شدن نــــــــــــــرگس و ژاله

روز تبریک نسـیم به یـــــــــــاس و میــــــــخک

روز آغــــــــــــاز تـــــــــــولد دو پیــــــــــــچک…

ادامه شــــــــــــعر در کتاب لبخند آفتـــــــــــاب

شـــــــاعر و نویسنده : مریـــم رضـاپوردزفولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *