دسته: دسته‌بندی نشده

SPRING

No Comments

Beautiful WINTER

No Comments

WINTER

No Comments

Beautiful WINTER Photos from the Mobile Application

Winter Photo design with: Maryam Rezapour Dezfouli

Website design labkhandeaftab.ir with: Maryam Rezapour Dezfouli

Badome & Hello Pesteh

No Comments

GREEN GALLERY

No Comments

Designing Photos and Gifs with: Maryam Rezapour Dezfouli

خدایا

No Comments

(( به نام خــــــــــــــــــــدایی که دراین نزدیکی ست ))

خدایا برصورت آینه زیبا تویی

در نقش خوش جهان پیدا تویی

آرامش جان خود را می خواهم

آرامش جان من تنها تویی

کتاب لبخند آفتاب

سروده ی مریم رضاپوردزفولی

می شود …

No Comments

Photo design by: Maryam Rezapour Dezfouli

می شود از سیاهی گذر کرد

لحظه ها را دوباره سحر کرد

می شود صاحب بال و پر شد

با دوبال امید همسفر شد

می شود در خزان عشق را دید

یک گل دل از او عاشقانه چید

می شود سایه ها را نفس داد

اسم حامی و فریاد رس داد

می شود خسته ها را صدا کرد

خانه ها را به رنگ صفا کرد

می شود مشق شب را ورق زد

آسمان را به رنگ فلق زد

می شود اشکی از گونه برداشت

شاخه ای گل برای خدا کاشت

شاعر و نویسنده : مریم رضاپور دزفولی

عیدانه

 

عید با ماه بر آسمان آرزوهایم می درخشد

 پرتویی از نور را چه مهربان می بخشد

از شوق شادی لبخند بر لبانم پیدا می شود

او یک سبد مهربانی در کنار هر روزم می نهد

ای مهربـــــــان، وســـعت یک کهکشـــــــــان

No Comments

 

ای پدر مهربان من

         ای چراغ شب های تار من

            صدایت سرود عاشقانه دارد 

            نگاهت چه بسیار ماه و ستاره دارد

            دو چشمم برایت بی تاب و بی قرار است 

            نگاهم شب و روز در حال انتظار است

            خانه ام بی تو بی نور و بی صفا شد

           همیشه نبودت یک آه بی صدا شد

           مثل ستاره هر شب پر نور و مهربانی

           همیشه از محبت خوش قلب مثل ماهی

                 

ســــــــــحر

Beautiful Flowers
چشم انتظار ســــــــــحر نشسته ام
نمی دانم از کدام راه پر پیچ و خم
یا ساده ی زندگی عبور خواهد کرد
اما باور دارم
روزی خواهد رســـــــــــید...

ادامه شعر در کتاب لبخند آفتاب
شاعر و نویسنده : مریم رضاپوردزفولی