دیــــدگاه نویســــــنده

The author’s point of view

labkhandeaftab

مریم رضاپوردزفولی هستم، شاعری ازسرزمین ایران، شهر

شکفتن شعر، شیراز. به لطف آفریدگار شاعر و نویسنده هستم.

عاشقانه دنیای پرستاره دانش وهنررا دوست دارم،

دنیایی که کرانی برایش نیست.

علاقه ی زیادی به یادگیری دانش به ویژه رشته شیرین کامپیوتر دارم.

دراین رشته تحصیل کردم و درحال حاضر فارغ التحصیل در

رشته کامپیوترهستم.

جهان چه زیباترمی شود اگرعلم وهنررا با هم آموخت

و پیوند دانش وهنر را به تصویر کشید.

من به این نقطه نظراعتقاد دارم که همیشه درهر زمان و درهرمکان

چه نیک و خجسته است که به ادامه تحصیل همت کرد،

چرا که کسب دانش وهنربسیاربا ارزش و حیات بخش است.

پس بیایم همیشه جویای دانش وهنرباشیم. همتتان پیروز و ماندگار

مریم رضاپوردزفولی

I am Maryam Rezapour Dezfuli, a poet from

.Land of Iran. Poetry city of Shiraz

.Thanks to God, I am a poet and a writer

,I love the starry world of science and art

.A world for which there is no limit

,I am very interested in learning knowledge

,especially the sweet field of computer

.I am currently a computer graduate

How much more beautiful the world would be

,if science and art were taught together
.And portrayed the link between knowledge and art

,I believe in this point of view that always

.at any time and in any place

How good and blessed it is to strive

,to continue our education

Because acquiring knowledge and art is

.very valuable and life-giving

.Let us always seek knowledge and art

.Your efforts are victorious and always lasting

Maryam Rezapour Dezfooli

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *