احساس رویش

No Comments
SPRING
  
    با نگاه مهربان
    دستان پراز نیاز بر آسمان ... 
    با امید سرشار از حس طلوع ...
    شادمانه در بر روی بهار...
    می گشایم
    تا خانه را با گل های
    عیدانه معطر سازم تا
    احساس رویش
    با شکفتن شکوفه ها
    متجلی شود
    و باز بهار...
    نقش لبخند برغنچه ها زند
    و پرواز پرستوی
    نغمه خوان بر آسمان ...
    به یاد آورد زندگی زیباست...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *