تماس با ما

 

 
 
   
 
 

 با سلام و آرزوی موفقیت برای شما

 

 برای ارتباط با من شما می توانید نظرات خود را به جیمیل من ارسال نمایید

 

maryrezapoordezfooli@gmail.com

 

 امیدوارم که اشعار مرا که در کتاب لبخند آفتاب به چاپ رسیده و درسایت

 

 labkhandeaftab.ir بخشی از آن آورده شده به نگاه تفکر روشن شما مورد

 توجه و پسند قرارگیرد .

 

     مریم رضاپور دزفولی