موسم دیدار

No Comments

زمستان سرد و تاریک می رود                                                  

    آن خشکی بی تاب باغچه می رود                                                    

 تا دوباره شکوفه های روشن                                                       

     به رنگ سفید و صورتی در آیند                                                          

  آرام آرام حس دوباره رویش را                                                       

    بر چشمانت جلوه گر سازند                                                             

  هر کدام بوی آشنای آمدن بهار …                                                        

  را به خانه ها مژده دهند                                                              

  تا دشت های پر گل و پروانه های آزاد                                                

  شادمانه از شکوه دوباره لبخند زنند                                                   

  و به پرواز در آیند                                                   

  باز برای دیدار دوباره                                                         

    آفتاب بی قرار و بی تاب                                                                     

  لحظه شماری کنند تا موسم دیدار                                                         

  فرا رسد و خورشید چهره اش را                                                          

   بر آسمان نمایان کند                                                                          

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.