گل محمدی

هر صبح برای دیدنت

در باغچه خانه ام بی تاب هستم …

ادامه شعر در کتاب لبخند آفتاب

شاعر و نویسنده :  مریم رضاپور دزفولی