نوروز روز پرواز احساس به خانه ی دل

        روز زیبایی چهره ی شمایل

روز میلاد شکوفه ی بهاره

       روز شیدایی ماه و یک ستاره

روز لبخند سحر به یاس و لاله

          روز عاشق شدن نرگس و ژاله

 روز تبریک نسیم به یاس و میخک

      روز آغاز تولد دو پیچک …

 

 

ادامه شعر در کتاب لبخند آفتاب