چشم انتظار سحر نشسته ام

نمی دانم از کدام راه پر پیچ و خم

یا ساده ی زندگی عبور خواهد کرد

اما باور دارم

روزی خواهد رسید …

 

 

ادامه شعر در کتاب لبخند آفتاب

شاعر و نویسنده : مریم رضاپور دزفولی