ماه ستاره ها

No Comments

Interactive Book

گلدان ستاره

اي ستاره ، اي ماه ستاره ها

نگاه تو چه بيكران در آسمان پر ستاره مي درخشد .

صداي تو چه مهربان در كهكشان شاعرانه مي خندد .

Photo Source from the INTERNET

Author of the text by : Maryam Rezapour Dezfouli

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.